Obowiązujący system podatkowy w Polsce

podatkiSystem podatkowy w najprostszym skrócie to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Zasięgiem działania obejmuje on zarówno przepisy prawne dotyczące podatków, jak i całą strukturę podmiotów pobierających i płacących podatki (także te ustalające ich wysokość i warunki płatności). Podatki stanowią główne źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Continue reading

Księgowanie rozliczeń dotacji

ksiegowaJak odbywa się rozliczenie dotacji pozyskanych m.in ze środków Unii Europejskiej? W jaki sposób dokonuje się księgowania rozliczenia dotacji wykorzystanej w niepełnej wysokości i  niezwróconej do końca roku?

Większość osób potrzebuje więcej środków na start biznesu. Wynajęcie lokalu, remont, wyposażenie, reklama, strona internetowa – to wszystko kosztuje, a jest niezbędne do działalności, zanim pojawią się pierwsi klienci.

Ewidencja rozliczenia dotacji przez  udzielający dotacji organ,  odbywa się za pośrednictwem rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Jednostki budżetowe prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jednostki budżetowe powinny je prowadzić z  uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, a także planów kont dla budżetu państwa. Powinny tez uwzględniać budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Przy rozliczaniu dotacji należy uwzględnić choćby koszty wynajmu i utrzymania budynków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. W tym wynajmu, czynszu lub
amortyzacji budynków, koszty mediów, koszty sprzątania i ochrony oraz koszty adaptacji pomieszczeń (maksymalnie do 10% kosztów wynajmu lub utrzymania budynków). Nie pominięcie żadnej z tych rzeczy uchroni nas przed koniecznością kolejnej wizyty w urzędzie.