Popyt i podaż

popytPodstawowymi pojęciami, jakimi posługuje się ekonomia są właśnie popyt i podaż. To one mają bardzo decydujący wpływ na odpowiedni rozwój gospodarki, która uzależniona jest od wielu czynników. Nie możemy zapomnieć, że na sytuacje rynku wpływa wiele czynników, ale popyt i podaż są jednymi z najważniejszych. Czasami zastanawiamy się, skąd jakaś firma wiedziała, że akurat jej towary będą przynosić takie, a nie inne zyski.

Otóż istnieją dwie możliwości. Jedna z nich, to czysty przypadek, który zdarza się dość często. Inną możliwością jest to, że firma zatrudniła poważnych i dobrych ekonomistów, którzy doskonale wiedzieli, jakie towary są aktualnie potrzebna. To jest właśnie popyt. Przed rozpoczęciem produkcji czegokolwiek, trzeba zapoznać się z potrzebami społeczeństwa i zbadać, czy będziemy sprzedawać przydatne rzeczy. Każda firma ma także ograniczone możliwości i nie może produkować ponad nie. Zbiór producentów nie ma niewyczerpalnych dochodów i możliwości twórczych. Takie działanie nazywamy podażom. Podsumowując, podaż to liczba towarów, która jest możliwa do wyprodukowania przez dane przedsiębiorstwa, a popyt, to liczba produktów, które mogą zostać zakupione i przyjęte przez społeczeństwo.