Czym jest rachunek uproszczony?

rachunekWiele osób zastanawia się nad tym, co to jest rachunek uproszczony? W rzeczywistości ta forma rachunku nie jest szczególnie rozpowszechniona, a na pewno nie jest już tak bardzo znana jak np. faktura VAT. Okazuje się, że rachunki uproszczone oraz wystawianie tego typu rachunków jest zarezerwowane przede wszystkim dla podatników, który podmiotowo lub przedmiotowo zostali zwolnienie przez przepisy właściwej ustawy od konieczności uiszczenia i opłacania podatku VAT.

Okazuje się, że ten kto wystawia rachunek uproszczony to przede wszystkim grupy osób, które zajmują się wykonywaniem wolnych zwodów. Należy więc tutaj wskazać przede wszystkim na takie osoby, jak lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli czy wykładowców. Każda z tych grup osób, czy to ze względu na rodzaj działalności czy też ze względu na swój szczególny status została zwolniona i wyłączona od obowiązku uiszczania i opłacania podatku VAT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie zostały na mocy przepisów prawa zobowiązane do wstawiania rachunków muszą na żądanie klienta wystawić rachunek uproszczony. Zatem rachunku nie trzeba wystawić, jako dowód wykonania każdej transakcji, ale jedynie wówczas, kiedy klient wyraźnie wyrazi chęć, aby rachunek został dla niego wystawiony i aby został mu doręczony. Terminy do wystawianie rachunku także jest szczegółowo określony. Termin ten to okres siedmiu dni, od momentu, kiedy tylko przedmiot został sprzedany lub też od momentu kiedy wykonana została określona usługa. Jeżeli natomiast klient wystąpi z żądaniem wystawianie rachunku nie od razu w monecie sprzedaży czy świadczenia usługi to termin siedmiodniowy liczy się dopiero od momentu wystosowania takiego żądania. Więcej na www.badania-ottima.com.pl.

Rachunki uproszczone po 1 stycznia 2021 roku – stanowisko Ministarstwa Finansów

Po konsultacjach podatkowych resort finansów zapowiedział:
„Po analizie uwag spływających w ramach konsultacji zdecydowano o dalszym nieprocedowaniu proponowanych zmian w fakturach uproszczonych. W konsekwencji należy stosować w tym zakresie Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów”.