Gdzie znaleźć pomoc księgową?

księgowyWiele osób zastanawia się, co zrobić, kiedy nabędziemy jakieś środki, których wartość nie przekroczy 3.500 PLN, ale mamy je w swoim posiadaniu i używaniu krócej niż rok? Warto w takiej sytuacji zajrzeć do stosownych i odpowiednich regulacji. Otóż przepisy  – ustawa o rachunkowości oraz ustawy o podatkach – mówią, że wówczas nie uznajemy danych środków za środki trwałe, a jedynie wszystkie wydatki, które ponieśliśmy w związku z jego nabyciem (lub wytworzeniem – sytuacja dotyczy również okoliczności, w których sami wytwarzamy określone środki), wliczamy bezpośrednio w koszty. Co jednak niezwykle ważne – wraz w upływem roku należy te koszta skorygować, w przeciwnym razie może się okazać, że nasze rozliczenia będą zawierały przekłamania i błędy. Continue reading

Witam na blogu Biura Rachunkowego

Witam i zapraszam do czytania.

Blog postanowiłam założyć, aby podzielić się doświadczeniem przy zakładaniu biura rachunkowego. Obecnie posiadam własne biuro rachunkowe, a dotychczas pracowałam w czterech (łącznie z obecnym).
Na początek muszę uprzedzić, że dostęp do tej działalności jest w Polsce ograniczony. Chcący prowadzić taką działalność muszą być:

  • osobą fizyczną, która posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • osobą nie mającą osobowości prawnej. Spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • osobą prawną lub inną. Jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Aby założyć biuro…

Wiadome jest, że dobre biuro rachunkowe, to biuro w którym pracują osoby kompetentne. Czy dla Klientów ma znaczenie, że Właściciel biura ma dyplom kwalifikacji?
Jeżeli Klienci mieliby kierować się wyłącznie tym to nie , ale jako dodatkowy atut to może przynieść dodatkową korzyść. W ostatnim czasie ani biegli rewidenci ani doradcy nie mają łatwego życia. Szacunek do tych tytułów spadł i trochę czasu zajmie podniesienie ich rangi. Z pewnością znajdą się tacy dla których będzie to miało znaczenie i tacy dla których znaczenie ma wiedza jaką posiadają pracownicy biura niż sam fakt posiadania dokumentu.  Nie zmienia to faktu, że prowadząc biuro powinniśmy mieć wysokie kwalifikacje aby nasi Klienci nie tylko myśleli, że oddaje się w dobre ręce, ale także mieli tego gwarancję.
Na pewno lepiej posiadać dyplomy niż ich nie mieć, choć nie to jest podstawą do budowania prestiżu biura.

Wynagrodzenia w bankowości

Jak pokazują dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku, mediana płac pracowników szeregowych zatrudnionych w bankowości wyniosła 2 817 PLN i była o 31% niższa niż w przypadku specjalistów (4 100 PLN). Płace dyrektorów i członków zarządów kształtowały się na poziomie 12 000 PLN. To o 76% więcej niż zarabiali kierownicy (6 800 PLN).