Czym jest rachunek uproszczony?

rachunekWiele osób zastanawia się nad tym, co to jest rachunek uproszczony? W rzeczywistości ta forma rachunku nie jest szczególnie rozpowszechniona, a na pewno nie jest już tak bardzo znana jak np. faktura VAT. Okazuje się, że rachunki uproszczone oraz wystawianie tego typu rachunków jest zarezerwowane przede wszystkim dla podatników, który podmiotowo lub przedmiotowo zostali zwolnienie przez przepisy właściwej ustawy od konieczności uiszczenia i opłacania podatku VAT. Continue reading

Najlepsze książki do nauki prawa podatkowego

polskie prawo podatkoweWiadomo, że najbardziej rzetelnym źródłem wiedzy o prawie są kodeksy. Jednak niejeden student już poległ na egzaminie, bo zdarzyło mu się przysnąć nad żmudnym, prawniczym językiem. Opanowanie umiejętności nauki jest bardzo trudne, zwłaszcza z kodeksów. Sporym problemem okazują się również kodeksy prawa podatkowego. Powstało jednak kilka ciekawie napisanych podręczników. Najlepsze książki do nauki prawa podatkowego to te od sprawdzonych wydawnictw – niezawodnych, rzetelnych autorów, którzy nierzadko kojarzeni są jako świetnie tłumaczący wykładowcy albo zapraszani są do mediów jako eksperci, by przetłumaczyć prawniczy żargon na język polski. Continue reading

Poradnik dla młodych prawników

wagaPrawnik to zawód prestiżowy, tak się utarło w naszej świadomości. Dzisiaj wielu młodych ludzi wybiera tę ścieżkę kariery, spodziewając się samych sukcesów na zawodowej drodze. Niestety, z racji popularności zawodu coraz częściej nawet najlepiej wykształceni prawnicy lądują na bezrobociu. Jak to jest możliwe? To rzeczywiście kwestia, która zdaje się być absurdalna. Nierzadko młody prawnik widzi siebie już w glorii chwały, jako osoby spełnionej zawodowo, a sukcesy na sali sądowej przekładającej również na życie prywatne. Dzień pracy kończy szklaneczką najlepszej whisky i poprawia błogostan cygarem. Continue reading

Kwota wolna od podatku

podatekZ pojęciem kwoty wolnej od podatku (zwanej też często minimum podatkowym) spotykać się można w różnych rodzajach podatków. W uproszczeniu, można przyjąć, iż kwotę tę stanowi określony dochód, który – na mocy obowiązujących przepisów – nie powoduje konieczności zapłaty danego podatku. Innymi słowy jest to graniczna, maksymalna wysokość podstawy opodatkowania (zazwyczaj wyrażonej w kwocie pieniężnej), dla której – przy uwzględnieniu obowiązujących stawek podatkowych oraz – w wielu przypadkach – obowiązujących kwot zmniejszających podatek, należność podatkowa będzie kwotą zerową i nie będzie obciążać podatnika obowiązkiem zapłaty. Continue reading

Księgowanie rozliczeń dotacji

ksiegowaJak odbywa się rozliczenie dotacji pozyskanych m.in ze środków Unii Europejskiej? W jaki sposób dokonuje się księgowania rozliczenia dotacji wykorzystanej w niepełnej wysokości i  niezwróconej do końca roku?

Większość osób potrzebuje więcej środków na start biznesu. Wynajęcie lokalu, remont, wyposażenie, reklama, strona internetowa – to wszystko kosztuje, a jest niezbędne do działalności, zanim pojawią się pierwsi klienci.

Ewidencja rozliczenia dotacji przez  udzielający dotacji organ,  odbywa się za pośrednictwem rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Jednostki budżetowe prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jednostki budżetowe powinny je prowadzić z  uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, a także planów kont dla budżetu państwa. Powinny tez uwzględniać budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Przy rozliczaniu dotacji należy uwzględnić choćby koszty wynajmu i utrzymania budynków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. W tym wynajmu, czynszu lub
amortyzacji budynków, koszty mediów, koszty sprzątania i ochrony oraz koszty adaptacji pomieszczeń (maksymalnie do 10% kosztów wynajmu lub utrzymania budynków). Nie pominięcie żadnej z tych rzeczy uchroni nas przed koniecznością kolejnej wizyty w urzędzie.